خود را رنج مده
یادداشت های یک بیکار

  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1389 در ساعت 05:35 ب.ظ

 

 

 سید باقر شاه " پامیرپور"

قلم


قلـــــــــم ار زبان گـــــــشاید به بیـــــــان انتقـــــادی


برشش بود فراتر ز بیــــــــــان هر جـــــــــــــــلادی


قلــــــم ار به روی کــــــــــاغذ بدهد زهرچه مــــــاخذ


بتـــــــــوان مثال کردش به گــــــــلوله ی صیــــــادی


قلـــم و زبان و حـــــکمت چو رسد به شاعـــــــــر دهر


به خدا که هر حریفش بشود چو شخـــص عادی


مکنیــــــــــــد ستیزه هرگز به قلم و اهل دانش


به قضاوت عوامان نکیند اعتمــــــــــــــــادی