خود را رنج مده
شایان فریور - یادداشت های یک بیکار

شایان فریور  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388 در ساعت 01:14 ق.ظ

 

 خط خط کن

بعد از ین نام مــــرا در نظرت خط خط کن 

 مثل من هرچه بود دور و برت خط خط کن


 همچو یک جاده به پای سفرت خط خط کن


عـــــکـسکی ر ا که نگـــــاهان تـــــــرا بلعیده

مثل یک چیزکه بد خوردن سرت خط خط کن 

 چاقـــــوی عمــــــر تو شد نام بد و نامه من

پاره اش کن و به زخم جگرت خط خط کن


و دهان بسته ازین کوچه رویا بـــــــــگذر

به دو سه خاطره کور کرت خط خط کن 

 باز کن دفتر مخصوص دلت را دخــــــــــتر
برمن و عشق - دوتا درد سرت- خط خط کن

یاد و فــریاد مرا در تــــب و تنــــهایی خود