خود را رنج مده
یک شعر زیبا از مژگان شفا - یادداشت های یک بیکار

یک شعر زیبا از مژگان شفا  چاپ

تاریخ : یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388 در ساعت 05:33 ب.ظ

ای یار  کاشکی ستــــــم تو دورغ بــــود

دیو ا نـــــــگی و لطف کم تو دورغ بـــــــود

 
پیوسته عاشقانه دم از عشق می زدی

پیمـــــــان و الفـــــــت و کرم تو دروغ بـود

 
افسوس می کنم که مرا چشم تو ندید

صد بار پیش من، منـــــم تو دروغ بـــــود


دیروز می نوشتی که من دوست دارمت

پیغام عاشقانه  ، از قلــم تو  دورغ  بود

در جاده محبت و پس کوچه های عشق
 دانســــته ام که هر قـــــدم تو دورغ بود


ای کاش بعد رفتـــــــــــن تلخ تو ای نگار

بر دل نشســــــــته کوه غم تو دورغ بود
 
  
در خانه یی که شعر مرا جــــای داده اند

دزدانه لافِ،  می برم تـــــــو دروغ بــــود