خود را رنج مده
چند رباعی زیبا از ع . عتیق - یادداشت های یک بیکار

چند رباعی زیبا از ع . عتیق  چاپ

تاریخ : یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388 در ساعت 05:23 ب.ظ

امشب تمام ثانیه ها گام گام توست

در برگ برگ خاطر من نام نام توست

تنـها تویـی جهـان مـن و زندگـانـیـم

سرکش دلم اسیر تو و رام رام توست

            

 بیـتو تمـام قامـت عمـرم شکسـته اسـت

عیش و نشاط و خاطره هایم گسسته است

بیتــو یکـی شکســته درختــم به کنـج باغ

کــز جـور تـند باد به زانـو نشـسـته اســت

                              

ای همصدا بیا و مرا هم صدا بزن

برباغ قصـه هات دلـم را صـلا بزن

بیتو تمام زندگی آتش گرفته است

روزی بـیا و آتـش مـا را هـوا بزن

            

در خواب من میایی و لبخند میزنی

با یاد خود به هرنفسم بند میزنی

تنها تویی همیش که این زندگانیم

با چشم خود گرفته و پیوند میزنی