خود را رنج مده
لیزا سروش - یادداشت های یک بیکار

لیزا سروش  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 09:04 ب.ظ

                      حجلهء سبز                                  

 شبی به راز د و چشمت ، گواه خواهم برد

به آشیان نگاهت ،  پنا ه خواهم برد

به راز دیده پنها ن مهر با ن تو هم

هزار دیده  به پلک نگاه خواهم برد

 به آستان تو با چشم دیده گستر خویش

هزار نامه به سطر سیا ه خواهم برد

دو طاقِ ِ  حجله ِ سبز ِ نگاه گرم ترا

به خانه خانه خورشید و ماه خواهم برد

شبی برای تو تا بام داد خواهم خواند

چنان ترانه : که شرم از پگاه خواهم برد

زسوز دل به خدا گونه گونه خواهم گفت

همان غز ل که به قلب تو راه خواهم برد