خود را رنج مده
محمد اکبرزاده - یادداشت های یک بیکار

محمد اکبرزاده  چاپ

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1388 در ساعت 08:58 ب.ظ

مرا بخوان

مرا به نام خودت بخوان

که آوازی در آغوش تنهایی

صدای خون آلود

و پیکری خونین

را در حوالی چشمانت گم کرده

آهنگ تنهای شرقی ام..گردی ست از مهتاب

که می کشد بر این صورت تنهایی

نقابی از حیله ی پنهان را

بمان

که بر تن سیاه و خسته ی تو

گامهای سفید

مرا می خوانند

مرا بخوان

به نام خودت

به یاد خون های سرخ

که آرامش ابروهاست

وخنجری که بر من می کشید

مرا بخوان

به نام یادگاری غمگین ها

به یاد سوسن های گم شده

در این صورت خیال

که چشمی و ابرویی کور است

نشانی ندارد

اشک های من

برای یادگاری های تو

مرا بخوان

که نامم برای توست.